Màn hình

V

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

V

V

A08

A09

A10

A11

V

V

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B07

V

V

B08

B09

B10

B11

V

V

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

V

V

C08

C09

C10

C11

V

V

D01

D02

D03

D04

D05

D06

D07

V

V

D08

D09

D10

D11

V

V

E01

E02

E03

E04

E05

E06

E07

V

V

E08

E09

E10

E11

V

V

F01

F02

F03

F04

F05

F06

F07

V

V

F08

F09

F10

F11

F12

F13

F14

V

V

G01

G02

G03

G04

G05

G06

G07

V

V

G08

G09

G10

G11

G12

G13

G14

V

V

H01

H02

H03

H04

H05

H06

H07

V

V

H08

H09

H10

H11

H12

H13

H14

V

V

I01

I02

I03

I04

I05

I06

V

V

V

V

I07

I08

I09

I10

I11

I12

V

Chú thích màu sắc

Ghế thường

Ghế đôi

Ghế VIP

LUXURY

Ghế đã bán

v

Lối đi

Ghế đang chọn

Danh sách ghế đã chọn

Chưa chọn ghế


Giá vé

0

Mua Vé Ngay