CHUYỆN NGÀY MƯA Ở NEW YORK

Tình Cảm

Đạo diễn: Woody Allen


BẮC KIM THANG (C18)

Kinh dị

Đạo diễn: Trần Hữu Tấn


THẤT SƠN TÂM LINH (C18)

Kinh dị

Đạo diễn: Hàm Trần


MALEFICENT 2 - TIÊN HẮC ÁM 2 (C13)

Hành động

Đạo diễn: Joachim Rønning


2D GEMINI MAN - ĐÀN ÔNG SONG TỬ (C16)

Hành động

Đạo diễn: Ang Lee


3D GEMINI MAN - ĐÀN ÔNG SONG TỬ (C16)

Hành động

Đạo diễn: Ang Lee


JOKER (C18)

Tâm Lý

Đạo diễn: Todd Phillips


TRỜI SÁNG RỒI TA NGỦ ĐI THÔI (C13)

Tình Cảm

Đạo diễn: Chung Chí Công


GHOST IN THE GRAVEYARD - NGHĨA ĐỊA MA (C18)

Kinh dị

Đạo diễn: C.Comparetto


Mua Vé Ngay