Với chương trình Couple's day - Double point, các thành viên của DCINE sẽ nhận được ưu đãi nhân đôi điểm tích lũy vào ngày Thứ Tư đầu tiên của mỗi tháng.
 
Cho bất kì giao dịch phát sinh trong ngày khuyến mãi, khách hàng được tích lũy 10% tại quầy vé (thông thường: 5%) và 6% tại quầy bắp nước (thông thường: 3%)
 
** Điều khoản và điều kiện của chương trình
- Điểm tích lũy chỉ được nhân đôi cho giao dịch mua vé/bắp nước phát sinh trong ngày khuyến mãi
- Không áp dụng vào các ngày Lễ, Tết, Suất chiếu đặc biệt và Suất chiếu sớm
- Chương trình không áp dụng cho khách hàng mua vé nhóm 
- Vui lòng xuất trình thẻ thành viên để được nhận ưu đãi
- Không áp dụng song song với các chương trình khuyễn mãi khác