DCINE's day - Ngày hội xem phim với ưu đãi áp dụng cho tất cả khách hàng vào ngày Thứ Tư cuối cùng của mỗi tháng. 
 
- Tại DCINE Sóc Trăng: Chỉ 40.000 VNĐ
- Tại DCINE Bến Thành: Chỉ 45.000 VNĐ
 
** Điều khoản và điều kiện của chương trình
- Ưu đãi áp dụng đồng giá cho tất cả các suất chiếu.
- Chương trình không áp dụng cho các ngày Lễ, Tết, Suất chiếu đặc biệt và Suất chiếu sớm
- Không áp dụng cho hình thức mua vé nhóm
- Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác