DCINE Bến Thành tự hào là cụm rạp chiếu phim đồng hành cùng tuần phim chào mừng Liên Hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI. Tất cả phim trình chiếu đều hoàn toàn miễn phí cho mọi đối tượng. Khán giả vui lòng inbox fanpage DCINE để đặt vé và đến rạp nhận vé trước ngày trình chiếu. 

** Ngày Thứ 4 - 6.11.2019

- Phim Thạch Thảo (C13) - Suất chiếu 20h30

** Ngày Thứ 5 - 7.11.2019 

- Phim Hợp Đồng Bán Mình (C16) - Suất chiếu 18h30

- Phim Vu Quy Đại Náo (C13) - Suất chiếu 20h30

- Phim Truyện Ngắn (C16) - Suất chiếu 20h30

** Ngày Thứ 6 - 8.11.2019 

- Phim 11 Niềm Hi Vọng (C16) - Suất chiếu 18h30

- Phim Khi Con Là Nhà (P) - Suất chiếu 20h30

** Ngày Thứ 7 - 9.11.2019 

- Phim Người Bất Tử (C18) - Suất chiếu 20h30

- Phim Thưa Mẹ Con Đi (C18) - Suất chiếu 18h30

** Ngày Chủ Nhật  - 10.11.2019 

- Phim Giã Từ Cô Đơn (C18) - Suất chiếu 18h30

- Phim Song Lang (C16) - Suất chiếu 20h30

** Ngày Thứ 2 - 11.11.2019 

- Phim Vô Gian Đạo (C18) - Suất chiếu 18h30

- Phim 100 Ngày Bên Em (C13) - Suất chiếu 20h30

** Ngày Thứ 3 - 12.11.2019 

- Phim Giấc Mơ Mỹ (C13) - Suất chiếu 18h30

- Phim Trạng Quỳnh (C13) - Suất chiếu 20h30