1. Cấp độ DCINE Member
Khi đăng kí tham gia chương trình DCINE Movie Club, tất cả các khách hàng sẽ trở thành thành viên DCINE Member (áp dụng cho khách hàng từ 12 tuổi trở lên).
Với cấp độ DCINE Member, các thành viên sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm: 
- Tích lũy điểm thưởng (5% tại quầy vé và 3% tại quầy bắp nước) và sử dụng điểm thưởng để mua vé/bắp nước hoặc đổi quà tặng. 
- Quà tặng ngày sinh nhật của thành viên DCINE Member:
+ 01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước).
- Tham gia các chương trình khuyến mãi dành riêng cho thành viên DCINE Member.
 
2. Cấp độ DCINE VIP
Khi tài khoản của thành viên DCINE Member có tổng chi tiêu từ 2.000.000 đến 3.999.999 VNĐ, thành viên sẽ được nâng cấp lên DCINE VIP. 
Với cấp độ DCINE VIP, các thành viên sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm: 
- Tăng tỷ lệ tích lũy điểm thưởng: từ 5% lên 7% tại quầy vé và 3% tại quầy bắp nước; thành viên có thể sử dụng điểm thưởng để mua vé/bắp nước hoặc đổi quà tặng.
- Ưu đãi trong năm:
+ 04 vé xem phim 2D cho tất cả các ngày trong tuần.
+ 01 vé xem phim tại rạp Cine de Luxe cho tất cả các ngày trong tuần (chỉ áp dụng tại chi nhánh DCINE Bến Thành).
- Quà tặng ngày sinh nhật của thành viên VIP:
+ 01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước). 
+ 01 vé xem phim 2D cho tất cả các ngày trong tuần. 
- Tham gia các chương trình khuyến mãi cùng như nhiều sự kiện đặc biệt chỉ dành riêng cho thành viên DCINE VIP. 
 
3. Cấp độ thành viên DCINE VVIP
Khi tài khoản của thành viên DCINE Member có tổng chi tiêu trên 3.999.999 VNĐ, thành viên sẽ được nâng cấp lên DCINE VVIP. 
Với cấp độ DCINE VVIP, các thành viên sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm: 
- Tăng tỷ lệ tích lũy điểm thưởng: 10% tại quầy vé và 5% tại quầy bắp nước; thành viên có thể sử dụng điểm thưởng để mua vé/bắp nước hoặc đổi quà tặng.
- Ưu đãi trong năm:
+ 08 vé xem phim 2D cho tất cả các ngày trong tuần.
+ 02 vé xem phim tại rạp Cine de Luxe cho tất cả các ngày trong tuần (chỉ áp dụng tại chi nhánh DCINE Bến Thành).
- Quà tặng ngày sinh nhật của thành viên VVIP:
+ 01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước). 
+ 02 vé xem phim 2D cho tất cả các ngày trong tuần. 
- Tham gia các chương trình khuyến mãi cùng như nhiều sự kiện đặc biệt chỉ dành riêng cho thành viên DCINE VVIP. 
 
Lưu ý:
- Hạng mức trên là hạn mức áp dụng cho năm 2024.
- Tổng chi tiêu của mỗi thành viên sẽ được xét duyệt vào hết ngày 31/12 của năm đó.
- Cấp độ thành viên sẽ được duy trì trong vòng 01 năm tính đến hết ngày 31/12 của năm đó.
- Trong vòng 1 năm, nếu thành viên VIP hoặc VVIP có tổng chi tiêu đạt điều kiện, sẽ tiếp tục được giữ hạng/tăng hạng thành viên.
- Vé xem phim 2D là quà tặng trong thẻ thành viên không được áp dụng trong các ngày Lễ, Tết, suất chiếu sớm, suất chiếu đặc biệt và phòng chiếu Cine De Luxe.