1. Cách tích lũy điểm thưởng
Khi thực hiện bất kì giao dịch nào tại quầy vé hoặc quầy bắp nước, thành viên DCINE Movie Club sẽ được tích lũy điểm vào tài khoản của mình. Điểm thưởng sẽ được dùng để lên hạng thành viên qua mỗi năm cũng như để quy đổi ra các quà tặng và ưu đãi độc quyền từ DCINE. 
 
Giao dịch Member VIP VVIP
Tại quầy vé  5% 7% 10%
Tại quầy bắp nước 3% 3% 5%
 
2. Quy đổi điểm thưởng
Với các điểm thưởng được tích lũy trong tài khoản, thành viên DCINE Movie Club có thể quy đổi ra cash voucher và sử dụng tương đương tiền mặt.
1 điểm = 1.000 VND, có giá trị như tiền mặt, được dùng để mua vé xem phim, thức uống hoặc combo tương ứng tại DCINE. 
 
3. Lưu ý 
- Điểm thưởng cho mỗi giao dịch thành công sẽ được ghi nhận vào tài khoản thành viên trong ngày kế tiếp.
- Điểm thưởng có thể được sử dụng và quy đổi tại tất cả các cụm rạp thuộc hệ thống DCINE.
- Điểm thưởng có thời hạn sử dụng trong năm tích lũy và sẽ tự động trả về mức 0 điểm vào ngày cuối cùng trong năm.
- Các giao dịch sử dụng điểm thưởng (mua vé, bắp nước) sẽ không được tích điểm.
- Các giao dịch sử dụng voucher để đổi vé sẽ không được tích điểm.
- Đối với các tài khoản không phát sinh bất kỳ giao dịch nào tại Dcine trong 1 năm liên tục sẽ trừ toàn bộ số điểm thưởng & điểm chi tiêu.