Trong tháng sinh nhật, các thành viên của DCINE Movie Club sẽ nhận được các ưu đãi bao gồm: 
- DCINE Member:   01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước).
- DCINE VIP:          01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước) và 1 vé xem phim 2D miễn phí.  
- DCINE VVIP:        01 Couple Combo (bao gồm 1 phần bắp và 2 ly nước) và 2 vé xem phim 2D miễn phí. 
 
Lưu ý
- Quà tặng sinh nhật có giá trị quy đổi duy nhất trong tháng sinh nhật của thành viên (dựa trên thông tin đăng kí của thành viên).
- Quà tặng sinh nhật chỉ áp dụng cho các thành viên có phát sinh ít nhất 1 giao dịch trước tháng sinh nhật.
- Thẻ thành viên phải được tạo trước 72 tiếng và có ít nhất 01 giao dịch trước 48 tiếng trước đổi quà sinh nhật. 
- Vui lòng xuất trình CMND tại quầy để đổi quà sinh nhật.
- Vé xem phim 2D là quà tặng trong thẻ thành viên không được áp dụng trong các ngày Lễ, Tết, suất chiếu sớm, suất chiếu đặc biệt và phòng chiếu Cine De Luxe.